Vragen Fietsersbond bij Fietsplan Steenwijkerland

foto Westvierdeparten

Op 19 december heeft de gemeenteraad van Steenwijkerland het nieuwe Fietsplan aangenomen. De Fietsersbond heeft er echter nog wel veel vragen bij, maar de wethouder (Scheringa) heeft de toezegging gedaan om met ons in gesprek te gaan.

Wij zijn blij dat de gemeente Steenwijkerland de voordelen van de fiets omarmt. Het Fietsplan (zie onder) heeft een mooi uitgangspunt: fietsgebruik stimuleren. Er zijn diverse ambitieniveaus mogelijk en de gemeente kiest voor de meest ambitieuze route. We kijken positief naar de reeks geschetste verbeterplannen. Wij voegen daar echter niet alleen enkele prioriteiten aan toe, maar halen die ook naar voren.

De maatregelen uit het Fietsplan dragen bij aan het stimuleren van het fietsen, maar op basis van twee essentiële kwesties, zijn er meer belangrijke verbeteringen mogelijk. Deze twee zijn nauw aan elkaar verbonden:

 1. Dagelijks fietsverkeer (woon-werk/school/boodschappen);
 2. Veiligheid van knelpunten, met name in Steenwijk.

 

1. Dagelijks fietsverkeer (in jargon ‘utilitair fietsverkeer’) is niet alleen belangrijk voor het behalen van de duurzame doelstellingen van de gemeente, maar heeft onze hoogste prioriteit. Het gaat om routes van huis naar school, werk, winkel, sportclub, apotheek, e.d. Dit moeten logische (doorfiets)routes zijn: veilig (zie onder), makkelijk, snel en comfortabel. Onze inwoners maken hier veel gebruik van, dus moet de kwaliteit van deze infrastructuur echt goed zijn en uitnodigen om de fiets te pakken. Voor ritjes van maximaal 15 minuten moet de fiets het logische vervoermiddel zijn en niet de auto.

Verbeterpunten die we graag benoemen: beter wegdek, onnodige hobbels, drempels en richels weghalen, hoge stoepranden afvlakken (zodat de fietser makkelijk en veilig kan uitwijken), kritisch kijken naar overbodige palen op fietsroutes. Wij willen graag een meer ‘vergevingsgezinde inrichting’ van de weg voor fietsers. Dat voorkomt ongelukken.

 

2. Veiligheid: gezien de ongevallencijfers dienen in en om het centrum van Steenwijk meerdere plekken te worden aangepakt. Op dit punt ontbreken concrete voorstellen. De Fietsersbond heeft een lange reeks onveilige plekken geïdentificeerd, waar zelfs ervaren fietsers zich niet veilig voelen. Wij stellen voor dit in overleg met belangenorganisaties als de Fietsersbond en Veilig Verkeer Nederland aan te pakken.

 

In de prioritering van de plannen, benoemen wij verder graag de volgende verbeteringen:

 1. Goede doorfietsroutes voor dagelijks fietsverkeer over langere afstanden naar school/werk (vanuit Steenwijk, Oldemarkt, Vollenhove richting Meppel en Wolvega).
 2. Ná het dagelijks fietsverkeer heeft recreatief fietsverkeer onze prioriteit. Dat type fietsverkeer profiteert deels al van actiepunt C (en ook A en B), maar het gaat hierbij ook om fietspaden waar mensen minder frequent fietsen (niet dagelijks). Deze moeten uiteraard ook veilig zijn.
  Voor recreatief fietsen is ons gebied top of the bill. Dat willen we graag behouden en waar mogelijk verbeteren. Verbreding tot de CROW-norm vinden we vooral op de intensief gebruikte stukken wenselijk. Op minder intensief gebruikte paden kan volstaan worden met iets smallere fietspaden (ook minder landschap verstorend). In het Fietsplan staan ten aanzien van dit punt enkele kostbare investeringen. We zijn daar uiteraard niet op tegen, maar kijk hier nog eens goed naar. Is verbreding altijd nodig gelet op de intensiteit? Of kan worden volstaan met een goede upgrading?
 3. Sportief fietsverkeer (racefiets, mountainbike). Deze vormen van fietsen ontbreken in dit Fietsplan. De Fietsersbond wil graag met de gemeente en de fietssporters in overleg hoe we het sportief fietsen verder kunnen promoten. Ook op dit vlak heeft onze gemeente (samen met buurgemeente Westerveld) veel te bieden.

In de plannen van de gemeente zien wij dus vooral concrete plannen ten aanzien van punt D. Mooie verbeteringen, maar er zijn volgens ons belangrijkere zaken op te lossen en pleiten voor meer aandacht voor de punten A, B en C.

Aanvullend hebben we nog enkele opmerkingen:

 1. Wij zijn blij met de investeringen voor de route Kornputkwartier – binnenstad Steenwijk. Hier wreekt zich dat fietsgebruik bij de ontwikkeling van deze nieuwe wijk niet direct is meegenomen. Dat kan nu gelukkig wel bij de ontwikkeling van de naastgelegen Betap-wijk.
 2. De onveilige fietssituatie rond de Punterschool in Giethoorn verdient verbetering.
 3. Op enkele cruciale plekken ontbreekt soms de doorgang voor fietsers (Bodelaekebrug, fietspont bij Oldemarkt). De norm moet hier zijn: doorgang voor fietsers garanderen.
 4. In de krant heeft u kunnen lezen hoe wij denken over fietsen in Gasthuisstraat (Steenwijk): dat moet heel goed kunnen.
 5. In de lokale krant lazen wij dat pas in 2025 een verbetering valt te verwachten van het fietsparkeren rond het station. Deze problematiek hebben wij jaren geleden al aangekaart en daarom is het teleurstellend dat het weer langer duurt.

Tot slot: Wij zijn blij dat de gemeente met de hoogste ambities het fietsen in Steenwijkerland wil bevorderen. Daarvoor dient te allen tijde de basisinfrastructuur op orde te zijn. Wij willen hierover graag met de gemeente in gesprek. We stellen voor dat ook op de fiets te doen en ter plekke te bekijken en ervaren welke verbeteringen nodig zijn. We hopen elkaar begin 2024 hierover te spreken.

pdf ⋅ 9 MB

Fietsplan Steenwijkerland.pdf

Download

pdf ⋅ 8 MB

Bijlage Fietsplan Steenwijkerland

Bijlage Fietsplan Steenwijkerland

Download

Categorieën