Het fietsgebruik in Nederland ontleed

drie wielen peels

Hoe is in Nederland het fietsgebruik verdeeld over de dag? En hoe verschillen de afstanden en reistijden tussen de gewone fiets en de e-bike? Je leest het in de brochure Fietsfeiten 2023 waar het platform Verkeerskunde over bericht.

Hoeveel fietsen we in Nederland eigenlijk met elkaar? Het antwoord is een duizelingwekkende 4,8 miljard ritten met de fiets (2022). Maar uh, hoeveel kilometer is dat dan? Ook dat is door het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) onderzocht: 18,2 miljard kilometer. Dit houdt in dat jij net als al je buurvrouwen gemiddeld per dag drie kilometer fietst, zo is te lezen in de brochure Fietsfeiten 2023.

Vrouwen

Nederlanders fietsen volgens het bericht van Verkeerskunde veel voor vrijetijdsdoeleinden, maar ook voor werk en onderwijs pakken zij vaak de fiets. Niet iedereen fietst evenveel. Vrouwen en jongeren fietsen relatief gezien het meest. Voor vrouwen geldt wel dat ze de e-bike vaker gebruiken dan mannen. Verder wordt in steden relatief gezien meer gefietst dan daarbuiten.

Als je de complete mobiliteit in Nederland bekijkt, wordt meer dan een kwart (28%) van alle verplaatsingen per fiets gedaan. Dit aandeel is al langere tijd stabiel, hoewel het tijdens de coronapandemie in 2020 en 2021 iets afnam. Het aandeel in 2022 is vergelijkbaar met dat in de periode 2012-2019.

Andere opmerkelijke feitjes, gelezen op Verkeerskunde:

  • In de periode 2019-2022 nam de afgelegde afstand iets toe, wat vooral te danken is aan de populariteit van de e-bike. Daarbij daalde het gebruik van de gewone fiets.
  • Tijdens de coronapandemie nam het aandeel van fietsverplaatsingen in de meeste grote steden iets af, met name door de toegenomen populariteit van wandelen.

Lees nu het complete verhaal op de website van Verkeerskunde.

Categorieën